Hautaustoimisto

Hautaustoimisto ottaa hoitaakseen toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Sieltä varataan ajat, paikat ja toimittajat hautaustilaisuutta varten. Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Myös muistotilaisuuden järjestelyn, kukkalaitteet, hautamuistomerkkiasiat sekä usein myös perunkirjoituksen voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi.

Kuolintodistus ja lupa hautaamiseen

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu

Hautapaikka

Hautapaikka voi olla uusi hautapaikka tai sukuhauta. Jokaisella on oikeus hautapaikkaan kotipaikkakuntansa hautausmaalla riippumatta siitä, onko kuulunut seurakuntaan vai ei.  Sukuhautaan haudattaessa tulee ensin tarkistaa seurakunnalta, että arkkuhautaus siihen on mahdollinen. Tämä riippuu haudan hautasijojen määrästä ja aiemmin haudattujen vainajien hautausajoista. Hautausmailla on myös muistolehtoja, joihin tuhka voidaan sirotella joko maan pinnalle tai nurmikon alle.

Tuhkan voi maanomistajan luvalla haudata tai sirotella myös muualle kuin hautausmaalle. Muualle kuin hautausmaalle ei kuitenkaan saa pystyttää haudaksi tunnistettavaa muistomerkkiä ilman aluehallintoviraston (AVI) lupaa.

Hautaus

Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Arkkuhautauksessa siunauksen jälkeen arkku yleensä kannetaan kirkosta tai kappelista omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Toimitus voi myös tapahtua haudalla. Tuhkahautauksessa tai uurnahautauksessa perinteinen tapa on järjestää ensin siunaus- tai saattotilaisuus kappelissa, ja tuhkaus tehdään tämän jälkeen. Tilaisuuden kaava ja merkitys on samanlainen kuin arkkuhautauksessa, erona vain se, että arkkua ei viedä hautaan toimituksen jälkeen. Myös tuhkahautauksessa tarvitaan aina arkku. Uurnahautauksessa uurnan voi laskea sukuhautaan, uurnahautausmaahan tai tuhka voidaan haudata muistolehtoon. Tuhkan sijoittamisesta muualle kuin seurakunnan hautausmaalle, pitää olla ko. alueen omistajan lupa.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku kukkineen jätetään yleensä tilaisuuden päätyttyä kappeliin, josta se seurakunnan tai hautaustoimiston toimesta siirretään tuhkattavaksi. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa tuhkaamisesta yhteen paikkaan.

Hautauskulut

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Muistotilaisuus

Yleensä siunaus- tai toimitustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuus voi olla kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjatoimitetaan verotoimistoon. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoistaja veloista.