Hautajaisten järjestäminen

Kuoleman jälkeen on omaisten surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin hautaamisen järjestämiseksi. Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys valitsemaanne hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua. Omaiset voivat ottaa osaa hautausjärjestelyihin voimavarojensa mukaan.
 

Ota yhteyttä

Ennen hautausta


ENNAKKOSOPIMUS

Selvitä onko vainaja tehnyt hautaamisestaan ennakkosopimuksen eläessään

KUOLEMASTA TIEDOTTAMINEN

Omaiset, ystävät, työnantaja, taloyhtiö, yhdistykset, pankki ja vakuutusyhtiö

HAUTAUSLUPA

Sairaala hoitaa virkateitse ilmoituksen kuolemantapauksesta rekisteriviranomaisille ja eläkelaitokselle. Omaisten kappale on tarkoitettu hautaamista varten ja se tarvitaan hautausluvan saamiseksi. Omaisten kappaleen voi noutaa sairaalasta omaiset tai hautaustoimisto

HAUTAUSPAIKKA

Uusi hautapaikka on hankittava, mikäli vanhaa sukuhautaa ei ole käytettävissä

HAUDANAVAUS

Tilaa haudanavaus

HAUTAKIVENSIIRTO

Tilaa kivensiirto, jos kyse vanhasta hautapaikasta

LIPUTUS

Kuolinpäivänä sekä hautajaispäivänä

KUOLINILMOITUS

Lehti/lehdet, ilmestymispäivä ja laadi teksti. Valitse sopiva muistolause.

HAUTAJAISKUTSUT

Tee lista kutsuttavista, laadi teksti, teetä kutsut ja postita

KANTAJAT

Jos arkku saatetaan ulos kappelista, tarvitaan yleensä kuusi henkilöä kantamiseen

SIUNAUSTILAISUUS

Aika, paikka, pappi tai muu puhuja, kanttori, ohjelman suorittaja, virret ja painettu käsiohjelma

MUISTOTILAISUUS

Aika, paikka, tarjoilut, ohjelma ja adressien lukija

UURNAN HAUTAAMINEN

Selvitettävä koska tuhkaus tapahtuu ja sovittava uurnan laskija

HAUTAJAISKUKAT

Kappeliin, arkkulaite, surulaitteet, muistotilaisuuden koristelu, uurnan kukkakoriste, haudan havutus. Valitse sopiva muistolause.

VALOKUVAUS

Tilaa valokuvaaja

Hautauksen jälkeen


KIITOSILMOITUS

Lehti-ilmoitus tai kiitoskortti

HAUTAJAISAVUSTUS

Tarkista sosiaaliviranomaisilta

VAKUUTUKSET

Työnantajan ryhmähenkivakuutus ja muut vakuutukset

ELÄKE

Perhe-eläke ja leskeneläke (Kela, työeläkkeet)

MUISTOMERKKI JA HAUDANHOITO

Väliaikainen risti, muistomerkin valinta ja asennus, kaiverruksista sopiminen ja haudanhoitosopimus

PERUNKIRJOITUS

Vainajan sukuselvitys, kuolinpesän tilien saldot (myös lesken), luettelo arvopapereista, luettelo lainoista ja muista veloista. Toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

TESTAMENTTI

Selvitä, onko vainaja laatinut testamentin

TILAUKSET JA NIMEN/OSOITTEEN MUUTOKSET

Puhelin, sähkö, asunto, lehdet, posti ja autorekisterikeskus, kirjasto jne.

SOME

Mahdollisten sosiaalisen median tilien poistot

Aloita hautajaisten suunnittelu rauhassa

 

Aloita suunnittelu