You are here

Ohjeita omaisille

Kuoleman jälkeen on omaisten surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin hautaamisen järjestämiseksi.

Järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä joko valitsemanne hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

 

Hautauslupa

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi
tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden
tutkimusten jälkeen. Lisätietoja saatte valitsemastanne hautaustoimistosta tai vainajan kotiseurakunnasta.

 

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos te haluatte, että
vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä
omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen
ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin kun
kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma,
hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta
tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

 

Tieto kuolemasta

Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään,
josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.
Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta)
saatavalla virkatodistuksella.